تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1389 | 08:30 ب.ظ | نویسنده : رویا
علت تضاد بین فرزندان و والدین چیست؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علت تضاد بین فرزندان و والدین چیست؟

تضاد بین والدین و فرزند ریشه در باورها و رفتار پدر و مادر در دوران كودكی و نوجوانی دارد . اعم از رفتار تند و سرزنش آمیز و یا محبت ها و دلسوزی های بیجا كه به تدریج به نوعی مزاحمت آزار دهنده و بیماری زا تبدیل می گردد. این عشق های تحمیلی و رفتارهای نابجای والدین در كودكی و نوجوانی و بعد هم، دخالت و تحمیل سلیقه ها در انتخاب راه آینده ی جوانان منجر به واكنش های گاه تلخ و دور از انتظار و رنج آور از سوی فرزندان نسبت به والدین می شود . در زیر به تعدادی از رفتارهای والدین كه سبب ایجاد تضاد بین آنها و فرزندشان می شود، اشاره می كنیم.

اسارت در دام محبت!

محبت مادر و مراقبت های ویژه ای كه در سنین كودكی برای فرزند ضروری و غیرقابل اجتناب است اگر به موقع قطع نشود یا تغییر جهت ندهد تبدیل به عوامل بیماری زا و رفتارهای بیمارگونه می شود و به ركود رشد و یا انحراف شخصیت در كودك و نوجوان می انجامد. اسارت كودك و نوجوان در دام مراقبت دائمی پدر و مادرانی كه به این مهم توجه ندارند به آنجا می رسد كه اگر روز و شب هم در برابر فرزند خود خم و راست بشوند و تمام خواسته های او را فراهم آورند بازهم به تدریج احترام لازم را نزد فرزند خود از دست می دهند و با فقدان احترام ، عشق نیز رو به زوال می گذارد؛ زیرا كودكان و نوجوانان نازپرورده همیشه خود را وابسته احساس كرده و به اهمال و قصوری كه در حق آنان شده به خوبی آگاهند و چون از كودكی ، تمام مهارت و ابتكارهای شخصی آنان سلب شده احساس ضعف و ناتوانی می كنند و خود را تسلیم پدر و مادر و محیط و سرنوشت می دانند . در چنین شرایطی است كه احساسات ضد و نقیضی مثل نارضایتی از پدر و مادر و در عین حال ترس از دست دادن عشق آنان وجود كودك را در بر می گیرد و او را مجدداً در معرض تسلط جویی و تحمیل اراده پدر و مادر قرار می دهد . تشخیص صحیح و به موقع این علایم و برطرف ساختن عوارض ناشی از آن یكی از وظایف خطیر والدین و مربیان است.

 عشق های تحمیلی

این شیوه مراقبت و محبت تحمیلی ، یا به عبارتی نازپروردگی و تحمیل با عشق (یعنی والدین به دلیل علاقه ی زیاد به فرزند ، آنچه را كه برای فرزندشان آرزو دارند ، به او تحمیل می كنند.) در اصل دو عامل بیماری زای شخصیت اند كه به سختی درهم عجین شده اند به طوری كه مشكل می توان آن دو را از هم جدا كرد و احیاناً هر كدام را مستقلاً مورد مطالعه قرار داد. این هر دو عامل كه از عواطف رقیق و احساسات شدید پدر و مادر نسبت به فرزندان ناشی شده چنان آرام و موذیانه در بنای شخصیت كودكان و نوجوانان رخنه و رشد می كند كه انسان تا مدت ها خطرآن را احساس نمی كند و حتی موقعی كه آثار و علائم عقب ماندگی و ركود در رشد شخصیت بروز می كند بسیاری از والدین بازهم نمی توانند به عمق فاجعه پی ببرند و زمانی هم كه این پدیده ها به وضوح آشكار می شود و والدین متوجه می شوند ، كودكان نازپرورده كه از تحمل زندگی عاجزند چون از علت واقعی بروز آن، یعنی رفتار غلط و بی رویه خود اطلاعی ندارند دست به اقداماتی می زنند كه نه تنها د رد را درمان نمی كند بلكه آن را وخیم تر و شدیدتر می نماید.

اقداماتی مانند سرزنش، اخطار، نصیحت گویی ، تهدید و توبیخ و یا حتی وعده هایی كه هیچ كدام سرانجامی ندارند متأسفانه نتیجه ای نمی دهد. این جاست كه والدین احساس عجز می كنند و از مشاورین تربیتی كمك می خواهند.

  ناز پروردگی

به عنوان نمونه اشاره می كنیم به مادری كه دخترش را با تمام عشق و علاقه و نازپروردگی بزرگ كرده و یكباره متوجه بی بندوباری و حتی گستاخی وی نسبت به خودش شده و می نالد كه : هیچ وقت فكر نمی كردم دخترم كه آن قدر برایش زحمت كشیده و مراقبتش كرده بودم روزی چنین رفتاری با من داشته باشد. چون درگذشته به خاطر علاقه ای كه به من داشت هر چه می گفتم بی چون و چرا می پذیرفت ولی حالا از من روی گردان شده و اعتنایی به من ، حرف ها و خواسته هایم كه صرفاً به خاطر خود اوست ندارد .

واقعیت این است كه چنین والدینی متوجه نیستند فرمانبرداری و اطاعتی كه به زور عشق و بر آوردن تمام خواسته های فرزند باشد چیزی جز به اسارت كشیدن او از طریق نازپروردگی نیست . به عبارت دیگر اطاعتی كه از طریق عشق به كودك تحمیل می شود هرگز به رشد شخصیت و تسلط بر نفس او نمی انجامد بلكه منجر به تضعیف و شكست اراده او می شود. كودكانی كه به این طریق پرورش می یابند در سنین نوجوانی و سال های بعد ، در برابر عوامل اغواگر و اشخاص گمراه كننده به همان نسبت ضعیف و سست اراده خواهند بود. از سوی دیگر جوانانی كه با این رفتار پدر و مادر خود مواجه می شوند نه تنها احساس قدردانی نسبت به آنها نمی كنند بلكه نوعی حس كینه و بیگانگی نیز در آنها بیدار می شود.

 دخالت های غیر منطقی

این مشكل حتی در آستانه ی ورود نوجوان و جوان به اجتماع و در مرحله ی حساس و دشوار انتخاب راه آینده نیز به گونه ای دیگر رخ می نماید. در این مواقع ، تنها دخالت های غیر منطقی و سرسختانه والدین نیست كه اثر منفی بر فكر و روح فرزندان می گذارد بلكه توصیه ها و اندرزهای خیرخواهانه ی آنها نیز درگمراه كردن فكر سالم جوانان تأثیر می گذارد. زیرا هر نوع تلقین و یا تحت تأثیر گذاشتن جوانان دراین دوره ، آنها را از رشد متعادل شخصیت و دستیابی به بلوغ كامل فكری باز می دارد. خواه آنهایی كه وابسته به پدر و مادر خود هستند و یا آنها كه سركش و نافرمان بوده و دائم دم از استقلال فكری می زنند . دسته ی اول كه همیشه زمینه آماده ای برای فرار از مسئولیت و تصمیم گیری مستقل دارند در مرحله انتخاب شغل و یا رشته تحصیلی (كه فرصتی برای ابراز عقیده و اظهار نظر شخصی است) در اثر تلقین و دخالت های بی مورد والدین این آخرین موقعیت را از دست داده و تا پایان عمر به صورت دوم شخص و عضو علی البدل زندگی می كنند. دسته ی دوم نیز كه عناد و لجاجت با پدر و مادر را پیوسته شیوه خود قرار داده واین مقاومت را دلیل اثبات شخصیت خود می دانند وقتی در مرحله ی ورود به اجتماع و انتخاب راه آینده خود با نصیحت و توصیه های خیرخواهانه پدر و مادر مواجه می شوند بدون این كه به خود زحمت فكر كردن بدهند صرفاً برای مخالفت با والدین دقیقاً راهی را انتخاب می كنند كه در جهت عكس تمایلات و خواسته های آنان باشد ؛ فقط به این جهت كه به خود و دیگران ثابت كنند كه می خواهند و می توانند خودشان راه آینده و مشی زندگی را انتخاب كنند. به این ترتیب دلسوزی ها و محبت های غیر منطقی پدر و مادر و ملاطفت های خیر خواهانه، به زودی تبدیل به نوعی مزاحمت و در نهایت موجب دلسردی می شود.

 چه باید كرد؟

در این مرحله این سؤال همیشگی پیش می آید كه چه باید كرد تا آنها در مسیر رشد شهامت روحی و مبارزه با ضعف و جُبن (ترس) اكتسابی قرار بگیرند و گستاخ و بی پروا نشوند و دائماً از ضعف و عدم توانایی خود رنج نبرند. شاید كار مشكلی باشد اما ناممكن نیست به شرط آن كه در وهله اول به عنوان پدر و مادر سعی كنیم به آن درجه از عدالت و شهامت روحی برسیم كه فرزندان خود را نه تحت فشار و زورگویی و تحمیل عقاید خود قرار دهیم و نه آنها را به حال خود رها كنیم . نه تنبیه و سرزنش نماییم ، نه مورد ترحم و دلسوزی قرار دهیم ؛ بلكه طوری با آنها رفتار كنیم كه آنها احساس كنند همان هایی هستند كه می خواهند باشند. بنابراین ابتدا بگذاریم فرزند ما درباره موضوعی كه رنج می برد و یا احساس حقارت و عدم شایستگی می كند آزادانه صحبت كند و تمام مسائل و مشكلات خود را مطرح نماید؛ گاهی نیز سؤالی مطرح كنیم كه خودمان روشن تر شویم و هم فرزندمان احساس كند كه با تمام وجود و علاقه ی كامل ، در ناراحتی و مسائل او شریك و سهیم هستیم و بعد از تجربیات خود نقل كنیم و از افرادی یاد كنیم كه وضع مشابهی داشته اند ؛ ولی به علت برداشت های متفاوت و نحوه مقابله با مشكلات ، بر ناملایمات پیروز شدند و یا با شكست و ناكامی مواجه شده اند . به این طریق ، هم راهنمایی كرده ایم وهم انتخاب راه را به خود آنها واگذاشته ایم و مسلماً در این مراحل ، آنها انتخاب شایسته تری خواهند داشت و یا در نهایت به اختیار ، از شما یاری فكری می خواهند . چنین ارتباطی نه تنها پیوند والدین و فرزندان را خدشه دار نمی كند بلكه موجب استحكام و دوام و پیوستگی بیشتر دل ها می گردد.
طبقه بندی: مسائل خانواده و زناشویی،
برچسب ها: ایران مارکت سنتر - ایران مارکت - مارکت سنتر - پورتال فروشگاهی - خرید اینترنتی - فروشگاه - فروشگاه اینترنتی - ایران مارکت سنتر - فروشگاه آنلاین - ایران مارکت سنتر - کسب در آمد اینترنتی - کسب در آمد وبمسترها - تبادل لینک - تبادل بنر - ایران مارکت سنتر - iran marcket center - خرید پستی - خرید اینترنتی با مشارکت شرکت پست - iran marcket center.com - قرعه کشی - قرعه کشی ایران مارکت - قرعه کشی ایران مارکت سنتر iranmc.org - iranmc - iran.bz - ایران مارکت سنتر - خرید اینترنتی سی دی - خرید اینترنتی نرم افزار - زبان - آموزش زبان - لوازم آرایش - لوازم بهداشتی - لوازم آرایشی و بهداشتی - لوازم لاغری - لاغری - خرید کتاب الکترونیک - کتاب الکترونیک - مستند راز ۲ - راز ۲ - مستند - the secret 2 - secret - secret2 - کسب در آمد وب مستر ها - ایران مارکت سنتر - جادوگر موبایل 2009 - افزار گوشی Nokia N95 - تبادل لینک - تبادل بنر - تبادل لینک و بنر - لینک - بنر - تبادل لینک با تمامی سایتها - www.papionshop.com - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش HTML - آموزش لاغری - لاغری در 10 دقیقه - پولدار ترین افراد جهان - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش كمك درسی اول دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی اول راهنمایی | تمام دروس - آموزش كمك درسی دوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی سوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی چهارم دبستان | تمام دروس - فال - فال روزانه - خبر - خبر روز - خبر داغ - دانلود - دانلود نرم افزار - نرم افزار،

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1389 | 08:29 ب.ظ | نویسنده : رویا
شرکت همسرم ورشکسته شده ،چه بر سر زندگیمان خواهد آمد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانیال و ملیکا بعد از ورشکستگی بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند به یکدیگر بودند و آنها بقدری غوطه ور در شکست و‌اندیشه‌اند که این را تشخیص نمی‌دهند. آیا زندگی آنها ادامه خواهد یافت؟

ملیکا 37 ساله که صورت لاغر و صدای نا امید او خبر از خستگی و فرسودگی او می‌هد ، می‌گوید:
زندگی ما کاملا فاجعه است ، من و دانیال از صبح تا شب جلوی دوقلوهای یک ساله مان بر سر هم فریاد می‌زنیم . دهمین سالگرد ازدواجمان دو ماه دیگر است ولی فکر نمی‌کنم جشنی در کار باشد. دانیال بی کار است و من تلاش می‌کنم همه چیز را به هم پیوند دهم تا از هم نپاشد.

تا دوسال پیش دانیال مدیر آشپزخانه یک بانک سرمایه گذاری بزرگ بود ولی تصمیم گرفت شغلش را رها کند و خود یک شرکت خدمات پذیرایی افتتاح کند. من هم در این کار او را یاری می‌کردم، روابط ما بسیار عالی بود  او هر سالگرد ازدواجمان برای من گل رز می‌فرستاد و بعد از آنکه باردار شدم روابط ما روشنتر و زیباتر شد. بعد از برهم ریخته شدن اقتصاد کشور ، کار دانیال هم دچار بحران شد و در این حین شریک تجاری دانیال تمام مشتری‌های او را به سمت خود کشید و یک شرکت جدید راه‌اندازی کرد. من از همان ابتدا به دانیال متذکر می‌شدم که این مرد شریک خوبی نیست و همیشه با من مانند زیر دستها رفتار می‌کند ولی او قبول نمی‌کرد. الان ما ورشکسته هستیم و نمی‌دانیم چگونه زندگی خود را اداره کنیم.

در خلال این بحران من باید زایمان می‌کردم و سه روز در بیمارستان بستری بودم. من همه چیز را برنامه ریزی کرده بودم ، می‌خواستم تمام ساعات را در خانه بمانم و از پسرانم لذت ببرم. اما هنگامیکه شرکت ورشکسته شد رویاهای من از هم پاشیده شد و من مجبور به بازگشت به کار شدم، خوشبختانه سریع توانستم سلامتی خود را به دست بیاورم . اما اکنون بسیار تیره بخت هستم . دانیال دوباره خواهان راه‌اندازی شرکت بود ولی این نشدنی بود و من هم حالا دو فرزند داشتم و باید از آنها نگهداری کنم. بله من درک می‌کنم او دوست نداشت تنها پدری در خانه باشد ولی قضیه برعکس شد من تا دیر وقت در شرکت بودم و چون ارتباط بهتری با ارقام و اعداد داشتم کار دفترداری را من انجام می‌دادم و شب هنگامیکه به خانه می‌آمدم حتی فرصت بوسیدن بچه‌ها را نداشتم و الان تنها کسی که با بچه‌ها بازی می‌کند و آنها  چهار دست و پا به سویش می‌روند ، دانیال است. او بچه‌ها را بیش تراز من دوست می‌دارد. من حتی شبها را درمنزل کار می‌کردم، نوشتن نامه‌های اداری و صحبت با بستانکارها . خوشبختانه ما می‌توانستیم دوقلو‌ها را در مهد کودک محل خود برای ساعاتی محدود بگذاریم تا دانیال بتواند به مصاحبه‌ها و تلفن‌ها برسد. ولی ماهیانه پرداخت اجاره و خرید مواد غذایی خانه برای ما خیلی مشکل بود.

حین کار همیشه به این فکر می‌کردم که چرا دانیال ما را در این مخمصه‌انداخت؟ چرا به حرف من گوش نکرد و کلی به ما خسارت وارد شد تا بتوانیم از شریک او شکایت کنیم و مشتریهای خود را پس بگیریم . واقعا مثل کابوس بود. دانیال مجادله با کلاهبردارها را به من محول کرده بود زیرا اگر من نمی‌پذیرفتم او اینکار را رها می‌کرد.و ما ماهها جدل داشتیم .
 
" گذشته ی آنها"
من کودکی شادی نداشتم ، وقتی من 5 ساله بودم پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند ومن بعد از آن دیگر پدرم را ندیدم و مادرم با مردی ازدواج کرد که تحمل سه برادر دیگر مرا نداشت و همه ی عصبانیتش را بر سر من خالی می‌کرد. وقتی 9 ساله بودم مادرم مرا برای رها کردن من از این مصیبت به خانه ی عمویم فرستاد، الان می‌دانم اینکار بخاطر من بود ولی در آن دوران فکر می‌کردم او مرا از خانه رانده است.

من رابطه ی اجتماعی خوبی نداشتم و دوستان خیلی کمی داشتم و پس از پایان دوران دبیرستان در یک فروشگاه لوازم بهداشتی مشغول بکار شدم تا هنگامیکه مدیر آنجا شدم. دهه ی بیست سالگی بودم که با دوست دانیال آشنا شدم ، آنها خیلی به هم شباهت داشتند اما دوست او خیلی غیرقابل اعتمادو سهل انگار بود. او بارها مرا منتظر گذاشت . یکبار برای انکه بتوانم از او خبر بگیرم به دانیال تلفن زدم و دانیال با من ساعتها پشت تلفن صحبت کرد و واقعا به یکدیگر وابسته شدیم و از همان روز تا به حال با یکدیگر هستیم . ما خواهان یک خانواده پرجمعیت بودیم . بعد از ازدواج  هردوی ما مشکل باروری داشتیم . دیدن افرادی که پدر و یا مادر می‌شوند خیلی سخت بود و به دکتر مراجعه کردیم و بعد از دو بار باروری غیر طبیعی بالاخره من دوقلو باردار شدم. ولی نمی‌دانستم این پایان دوست داشتن و علاقه ی دانیال به من است. باور نکردنی است اگر بگویم زمان آخرین باری که دانیال مرا در آغوش گرفت و یا جمله عاشقانه ای به من گفته است را فراموش کرده ام . روابط ما مثل حساب بانکیمان خالی بود
 
گفته‌های مرد: " کسی چه می‌داند کی همه چیز روبه راه خواهد شد."
دانیال 37 ساله می‌گوید : اگه ما یکماه دیرتر به مشاوره می‌آمدیم شاید الان زندگی در کار نبود. چرا ملیکا وقتی می‌دانست من چنین مردی هستم با من ازدواج کرد؟ او غالبا با من بر سر علل ورشکستگی می‌جنگید ولی من به قدر کافی از ورشکستگی و اینکه حالا چگونه زندگی را اداره کنم  ناراحت هستم. دیگر احتیاجی به این نیست که همسر من دائم در گوش من بخواند که چقدر تو کودن هستی . بله ملیکا بهتر از من شریکمان را شناخته بود. اما این دلیل نمی‌شود که خودم را تا پایان عمر نبخشم؟ این برای من می‌تواند یک درس و تجربه باشد ونقطه آغازی مجدد برای پیشرفت بیشتر روزها برای یافتن شغل جدید و یا پشتوانه مالی برای دوباره راه‌اندازی شرکت ساعتها با تلفن صحبت می‌کردم. اما با این شرایط اقتصادی کی می‌داند چه پیش خواهد آمد . ما هر دو تا آنجا که توان داشتیم غرلند می‌کردیم و ملیکا شاکی از آن بود که من به او توجه نمی‌کنم.

من کودکی را در پایین شهر گذراندم و به همراه چهار خانوار دیگر در یک خانه زندگی می‌کردیم. مادر من به ما رسیدگی نمی‌کرد من را مجبور به  مواظبت از خواهر و برادرم می‌کرد و اولین تجربه ی من در زمان کودکی بود. من به دبیرستان نرفتم همیشه حسرت آنرا می‌خوردم. من و پدرم در سه مکان کار می‌کردیم و آنها استطاعت اینکه مرا به دبیرستان بفرستند نداشتند . در سن 12 سالگی بعد از مدرسه در رستورانی ظرف می‌شستم و روزهای تعطیل تا ساعت 3 در خط تولید غذا کار می‌کردم. و بزودی طرز پخت غذاهای مختلف را آموختم و در رستوران بانک سرمایه گذاری در سمت مدیر آشپزخانه استخدام شدم و یکی از مشتری‌ها به من پیشنهاد داد که با او موسسه ی پذیرایی راه‌اندازی کنم. شاید اگر درست بعد از ورشکستگی بچه دار نمی‌شدیم الان به این وضع دچار نبودیم. من همیشه سعی می‌کردم به ملیکا نشان دهم که چقدر او را دوست دارم و هنگامیکه بچه‌ها به دنیا آمدند من واقعا مشغله ی ورشکستگی را داشتم و حالا سعی می‌کنم همسر و پدر خوبی باشم . آخر چگونه می‌توانم ثابت کنم همسرم را دوست دارم؟ در ابتدا ماخیلی با هم خوب بودیم ، هر دو با هم کار می‌کردیم و صحبت می‌کردیم و من آرزوی بازگشت آن روزها  را دارم.
 
گفته‌های مشاور:" مشکلات مالی"
بحران مالی می‌تواند یک شکاف بزرگ در زندگی ایجاد کند. دانیال و ملیکا تا قبل از بحران مالی رابطه ی عمیق و دوستانه ای داشتند اما حالا با هم درگیر هستند. عکس العمل آنها بسیار عادی است. اکثر زوجها به هنگام بحران مالی دچار بحران عاطفی نیز می‌شوند. خیلی از زنها یا اینکه خود حقوق خوب و کافی دارند دوست دارند از جانب شوهر حمایت شوند اکثر مردها نیز دست دارند تنها اداره کنند امور مالی منزل باشند .

در جلسه‌های اول ، من زندگی خوب قبل آنها و مقاومت کنونی آنها را تحسین کردم تا آنها را به برقراری زندگی خوب مجدد تشویق کرده باشم.

نقطه ی جدائی آنها به دنیا آمدن دوقلوها بود. بزرگ کردن دوقلو به‌اندازه کافی دشوار است و استرس آن دو برابر می‌شود هنگامیکه شغلت را هم از دست بدهی .

صبر زیادی باید داشته باشی تا از عهده ی هر دو برآیی . دانیال هرچه از دستش بر می‌آمد برای بچه‌ها انجام می‌داد و دیگر چیزی برای توجه به همسرش باقی نمی‌ماند.
و بسیار متئاثر  بود از اینکه همسرش فکر می‌کند او را دوست ندارد.
با توجه به کودکی ملیکا ، رفتار او خیلی غیر معمول بود. طرد شده از طرف مادری که باعث بدرفتاری نا پدری او بود. ملیکا در کودکی احساس مهم نبودن می‌کرد و در زندگی مشترک هنگام بدنیا آمدن دوقلو‌ها نیز احساس داشت از جانب شوهرش طرد شده است.

من به او گفتم این رنجش تو بعلت اینست که تو می‌خواهی احساس ترحم خود را برانگیزی ولی این اشتباه است، برای کاستن آن باید احتیاج و نیاز خود را به دانیال با روشی مناسب دانیال متذکر شوی.
همچنین به ملیکا خاطر نشان کردم در هفته حداقل 30 دقیقه را برای فکر کردن به او اوضاع نا خوشایندی که او را آزار می‌دهد اختصاص دهد، هنگامیکه زمان تمام شد در مورد چیزی نباید نگران باشد تا زمان بعدی با اینکار ملیکا توانست بر ترس خود غلبه کند.

دانیال بطور ذاتی انسان مثبت‌اندیشی است و نمی‌تواند زمانیکه ملیکا به او غرلند می‌کند آرام بماند . در هنگام منازعه تنها به ملیکا می‌گفت بدینگونه با من صحبت نکن و مکان را ترک می‌کرد به جای اینکه بشیند و به حل اختلاف بپردازد.

دانیال و ملیکا بعنوان دو زوج باید به حل مشکلات ما بین خود می‌پرداختند و نیز در مورد نکات مثبت یکدیگر صحبت می‌کردند نه فقط نقاط ضعف یکدیگر را به رخ بکشند.
و من به آنها پیشنهاد دادم حداقل هفته ای یک مرتبه این کار را انجام دهند. همچنین به تنها بودن آنها برای شارژ مجدد اشاره کردم. حتی قدم زدن دم در خانه قبل از ورود به خانه برای کاهش استرس روزانه بسیار مناسب است.
من از ‌آندو خواستم لیستی از نیازهایی که از طرف مقابل انتظار برآورده کردنش را دارند تهیه کنند.
ملیکا نوشت مرا در هنگام عصبانیت در آغوش بگیرد، همراه با من به تماشای برنام? کمدی بنشیند، یک کامپیوتر برای حسابهای دفتری تهیه کند و به این صورت او هم می‌تواند مقداری از حسابها را انجام دهد، و تمام چیزی که دانیال می‌خواست یک وظیفه ی ثابت و مشخص بود.
ملیکا نیز قول داد در مواقع نیاز از دانیال کمک بطلبد و یک مسافرت کوتاه می‌تواند او را آماده و قوای تحلیل رفته را به او باز گرداند.
 

پس از چهار ماه جلسه‌های مشاوره ملیکا و دانیال به پایان رسید و آنها تنها در موقعیتهای خاص دوباره به دیدن من می‌آیند . اما مشکل جدید آنها برگزیدن راههای بهتر است. دانیال به عنوان مدیر آشپزخانه در یک رستوران بسیار معروف استخدام شد و ملیکا نیز گاهی به او کمک می‌کرد.‌اندو برای تجدید قوا گاهی به کنار دریا می‌رفتند و بادبادک بر هوا می‌کردند.
و ملیکا إذان کرد ما روزبه روز بیشتر عاشق یکدیگر می‌شویم و من فکر می‌کنم مشکلات وجود ندارند و ما خود آنها را می‌سازیم.
طبقه بندی: مسائل خانواده و زناشویی،
برچسب ها: ایران مارکت سنتر - ایران مارکت - مارکت سنتر - پورتال فروشگاهی - خرید اینترنتی - فروشگاه - فروشگاه اینترنتی - ایران مارکت سنتر - فروشگاه آنلاین - ایران مارکت سنتر - کسب در آمد اینترنتی - کسب در آمد وبمسترها - تبادل لینک - تبادل بنر - ایران مارکت سنتر - iran marcket center - خرید پستی - خرید اینترنتی با مشارکت شرکت پست - iran marcket center.com - قرعه کشی - قرعه کشی ایران مارکت - قرعه کشی ایران مارکت سنتر iranmc.org - iranmc - iran.bz - ایران مارکت سنتر - خرید اینترنتی سی دی - خرید اینترنتی نرم افزار - زبان - آموزش زبان - لوازم آرایش - لوازم بهداشتی - لوازم آرایشی و بهداشتی - لوازم لاغری - لاغری - خرید کتاب الکترونیک - کتاب الکترونیک - مستند راز ۲ - راز ۲ - مستند - the secret 2 - secret - secret2 - کسب در آمد وب مستر ها - ایران مارکت سنتر - جادوگر موبایل 2009 - افزار گوشی Nokia N95 - تبادل لینک - تبادل بنر - تبادل لینک و بنر - لینک - بنر - تبادل لینک با تمامی سایتها - www.papionshop.com - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش HTML - آموزش لاغری - لاغری در 10 دقیقه - پولدار ترین افراد جهان - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش كمك درسی اول دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی اول راهنمایی | تمام دروس - آموزش كمك درسی دوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی سوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی چهارم دبستان | تمام دروس - فال - فال روزانه - خبر - خبر روز - خبر داغ - دانلود - دانلود نرم افزار - نرم افزار،

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1389 | 08:29 ب.ظ | نویسنده : رویا
کودکانی که خواب مرتب دارند باهوش‌ترند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقیقات جدید نشان می‌دهد کودکانی که هر شب سر ساعت معینی به رخت‌خواب می‌روند در تحصیلات خود موفق‌ترند.

محققان متوجه شدند کودکانی که دارای خواب منظم هستند در یادگیری زبان، خواندن و حل مسائل ریاضی نسبت به کودکانی که در ساعات متفاوتی به رخت خواب می‌روند موفق‌تر هستند.
دانشمندان مرکز SRI International یک موسسه تحقیقات آمریکایی در کالیفرنیا متوجه شدند، هر چه یک کودک زودتر به رخت‌خواب برود به همان میزان در مدرسه موفق‌تر خواهد بود.
تحقیقات روی 8 هزار کودک 4 ساله نشان داد ، کودکانی که کم‌تر از 11 ساعت در طول شبانه روز می‌خوابند در درس‌های خود نسبت به دیگر دانش‌آموزان عقب‌تر خواهند افتاد.
نتایج این تحقیقات که یکی از بزرگ‌ترین مطالعات از نوع خودش بود در کنفرانس خواب ارائه شده است.
دکتر اریکا گیلور که در این تحقیقات شرکت داشته است در این باره گفت: در صورتی که والدین بتوانند ساعات خواب فرزندانشان را منظم کنند، تاثیر زیادی روی مهارت‌های زبانی و خواندن و نوشتن او خواهند گذاشت. خواب منظم رفتار کودکان را بهتر کرده و سلامت روانی آن‌ها را نیز ارتقا می‌بخشد.
بررسی‌های بیش‌تر نشان می‌دهد داشتن خواب منظم بهترین معیار برای پیش‌بینی رشد مثبت در کودکان است.
در مجموع مهارت های زبانی، هوشیاری شنوایی، سواد و مهارت‌های ریاضی در کودکانی که هر شب در ساعت معینی به رخت‌خواب می‌روند بیش‌تر است.
دکتر گیلور در این باره گفت: تحقیقات ما نشان می‌دهد بسیاری از کودکان به میزان توصیه شده در طول شب نمی‌خوابند که این موضوع می‌‌تواند روی رشد آن‌ها و تحصیلاتشان تاثیر منفی داشته باشد.
به همین دلیل دکتر گیلور به والدین توصیه می‌کند زمان مناسبی برای کودکان برای رفتن به رخت‌خواب در نظر بگیرند و سعی کنند همیشه از رعایت آن توسط کودکانشان اطمینان حاصل کنند.
علاوه بر آن بهتر است با انجام کارهایی مانند خواندن کتاب یا تعریف کردن داستان کودکان را به خوابیدن در سر ساعت تشویق کرد.
سال گذشته نیز تحقیقی انجام شده بود که نشان می‌داد کودکانی که بعد از ساعت 9 به رخت‌خواب می‌روند دیرتر به خواب می‌روند. علاوه بر آن، این کودکان در مجموع کم‌تر می‌خوابند.
طبقه بندی: مسائل خانواده و زناشویی،
برچسب ها: ایران مارکت سنتر - ایران مارکت - مارکت سنتر - پورتال فروشگاهی - خرید اینترنتی - فروشگاه - فروشگاه اینترنتی - ایران مارکت سنتر - فروشگاه آنلاین - ایران مارکت سنتر - کسب در آمد اینترنتی - کسب در آمد وبمسترها - تبادل لینک - تبادل بنر - ایران مارکت سنتر - iran marcket center - خرید پستی - خرید اینترنتی با مشارکت شرکت پست - iran marcket center.com - قرعه کشی - قرعه کشی ایران مارکت - قرعه کشی ایران مارکت سنتر iranmc.org - iranmc - iran.bz - ایران مارکت سنتر - خرید اینترنتی سی دی - خرید اینترنتی نرم افزار - زبان - آموزش زبان - لوازم آرایش - لوازم بهداشتی - لوازم آرایشی و بهداشتی - لوازم لاغری - لاغری - خرید کتاب الکترونیک - کتاب الکترونیک - مستند راز ۲ - راز ۲ - مستند - the secret 2 - secret - secret2 - کسب در آمد وب مستر ها - ایران مارکت سنتر - جادوگر موبایل 2009 - افزار گوشی Nokia N95 - تبادل لینک - تبادل بنر - تبادل لینک و بنر - لینک - بنر - تبادل لینک با تمامی سایتها - www.papionshop.com - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش HTML - آموزش لاغری - لاغری در 10 دقیقه - پولدار ترین افراد جهان - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش كمك درسی اول دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی اول راهنمایی | تمام دروس - آموزش كمك درسی دوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی سوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی چهارم دبستان | تمام دروس - فال - فال روزانه - خبر - خبر روز - خبر داغ - دانلود - دانلود نرم افزار - نرم افزار،

تاریخ : سه شنبه 19 بهمن 1389 | 08:28 ب.ظ | نویسنده : رویا
 برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای بچه ها مهم است که پدر و مادرشان عاشقانه زندگی کنند

شما جزء کدام دسته از پدر و مادرها هستید؟ آنها که سختگیرند و معتقدند که فرزندشان باید بدون هیچ چون و چرایی از فرامین آنها اطاعت کند؟ یا آن گروه که می خواهند برعکس شیوه تربیتی والدین خود، به فرزندانشان آزادی عمل بدهند و او را محدود نسازند؟

 موفق ترین والدین کسانی هستند که ضمن دوست داشتن فرزندانشان، از آنها توقع و انتظار هم دارند. آنان بدون هیچ قید و شرطی نسبت به فرزندانشان توجه نشان می دهند و ساعتی را در کنار آنها می گذرانند و از آن لذت می برند. پدر و مادر خوب، والدینی هستند که به علایق و خواسته ها و مشکلات فرزندانشان توجه می کنند و حد و مرزی نیز برای آنها قائلند.

 در چنین خانواده هایی فرزند نوجوان به راحتی نظرات مخالف خود را نسبت به موضوع خاصی، بدون ترس و وحشت بیان می کند و مجبور به اطاعت بی چون و چرا و بدون هرگونه توضیح نیست.یک پدر و مادر خوب مطمئناً قوانین و محدودیت هایی منطقی و مبتنی بر عشق و دوستی نسبت به فرزند نوجوانشان در نظر می گیرند. البته همه پدر و مادرها می خواهند خوب باشند و تصورشان این است که با روش تربیتی خاصی که مدّ نظر دارند حتماً پدر و مادر خوبی هستند اما فرزندشان قدر آنها را نمی داند. اما واقعیت آن است که برخی از والدین گاه علیرغم میل باطنی خود، به دلیل تحمل فشارهای مختلف زندگی و یا خستگی و مشغله کاری زیاد، یا راه سلطه جویی و دیکتاتوری را در پیش می گیرند و یا برعکس، نوجوان را به حال خود رها می کنند. همه ما ممکن است دچار اشتباه شویم و در موقعیت خاصی چنین رفتاری را اعمال کنیم. اما منظور رفتارهایی هستند که دائماً تکرار می شوند و در حقیقت تبدیل به یک روش تربیتی درازمدت می گردند. توجه به این نکته بسیار مهم است زیرا رفتارهای دیکتاتور مآبانه ممکن است فرزند نوجوان شما را در آن لحظه وادار به اطاعت از شما کند، اما مطمئناً این روش در طول زمان اثری منفی بر روی او می گذارد و ممکن است دور از چشم شما دست به کارهای نابخردانه بزند.

 با عشق و محبت و اعتماد شروع کنید

نوجوان ها حتی بیش از کودکان می خواهند مطمئن شوند که شما برای آنها زندگی می کنید و به آنها بها می دهید.

 آگاهانه یا ناآگاهانه، بسیاری از نوجوان ها نگران آن هستند که شاید دیگر مانند زمان کودکی، مورد علاقه پدر و مادرشان نباشند. برخی از والدین با تعریف و تمجید از دوران کودکی آنها و این که در دوران خردسالی چقدر شیرین و با مزه بوده اند، به این نگرانی دامن می زنند. نوجوان به تضمین مجدد مهر و محبت پدر و مادرش نسبت به خود نیاز دارد و می خواهد مطمئن شود که رشد او، حتی بدرفتاری و بی ادبی اش نسبت به شما، از میزان تعهدی که نسبت به او دارید نمی کاهد. البته بین توجه به خواسته های نوجوان و برآورده ساختن هر آنچه که او می خواهد، تفاوت بسیاری وجود دارد.

 اگر با فرزند نوجوانتان رابطه خوبی ندارید، توجه به موارد ذیل می تواند مشکل شما را حل کند.

زمانی را به او اختصاص دهید

گروهی از والدین تصور می کنند که اگر فرزند نوجوانشان توجه خاصی نسبت به دوستان هم سن و سالش دارد، به این معناست که او دیگر به خانواده اش اهمیتی نمی دهد. به همین دلیل برخی از آنها برای جلب توجه او به سوی خود، مدام از دوستان وی بدگویی می کنند؛ تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اغلب نوجوانان نه تنها تمایل دارند بیشتر اوقات خود را در کنار والدینشان بگذرانند، بلکه از آن نیز لذت می برند. اگر می خواهید رابطه خوبی با او داشته باشید، باید او را بیشتر بشناسید و از علایق و خواسته ها و حتی مشکلاتی که او را از درون رنج می دهند، آگاه شوید. باید به او ثابت کنید که برایش ارزش قائلید و به آراء و نظراتش توجه دارید. در این صورت نوجوان شروع به درد دل خواهد کرد و خواسته ها و مسائل دیگرش را با شما در میان خواهد گذاشت. اما اگر قرار باشد صحبت های شما با او همیشه حول محور خاصی مانند مسائل روزمره زندگی و گله و شکایات شما از او دور بزند، هرگز نمی توانید توجه واقعی او را جلب کنید. متأسفانه اغلب گفت و گوهای بین والدین و نوجوانان، پیرامون موضوعات روزمره منزل و کارهای لازم الاجرا است: " این قدر سر به سر برادرت نذار" " برو موهاتو کوتاه کن" ، " این قدر با جوش های صورتت ورنرو" و ... اینها موضوعات مناسبی برای ایجاد یک ارتباط مثبت و خوب با او نیستند.
  موضوعات مورد علاقه نوجوانان:

موضوعات خانواده

 نوجوان ها دوست دارند در تصمیم گیری هایی که بر روی همه افراد خانواده تأثیر می گذرد، دخالت داده شوند ؛ مانند مسافرت، عوض کردن خانه، بیماری، فشارهای اقتصادی و ... آنان غالباً سؤالات بی پاسخ فراوانی دارند که احتمالاً با شما در میان می گذارند. سؤالاتی مانند این که مواد مخدر چیست؟ نشئه شدن یعنی چه؟ نباید به آنها دروغ بگویید و یا با عباراتی مانند " بعداً خودت می فهمی" یا " نمی دونم چه جوری برات توضیح بدم"، " فراموش کن"، از پاسخ به آنها طفره بروید.

 مشاهده ابراز علاقه پدر و مادر نسبت به هم برای او لذتبخش است

 شنیدن عبارات و جملات محبت آمیزی همچون " دوستت دارم" ، " عشق من تو هستی " و امثال آن از زبان پدر و مادر نسبت به یکدیگر، نوجوان را سرشار از امید و شادی می کند. برای او بسیار مهم است که بداند پدر و مادرش یکدیگر را دوست دارند. زیرا نوجوان همیشه از این نگرانی که ممکن است روزی والدینشان از هم جدا شوند و او را تنها بگذارند، رنج می برد و شنیدن این جملات به معنای قوت قلبی برای او است.

 او را به دنیای خود راه دهید

 نوجوانان دوست دارند در مورد علایق و احساسات پدر و مادر خود و یا امیدها و رؤیاها و ناراحتی ها و نومیدی های آنان مطلع باشند. آگاهی نوجوانان از این حقیقت که شما نیز همیشه نسبت به خود اطمینان صد درصد ندارید رسیدن به دوران بلوغ را برای او ساده تر می کند، هر چند که نیازی به تعریف تمام جزئیات نیست.

 به او اعتماد کنید

 بسیاری از والدین به قدری در امور فرزند نوجوان خود دخالت می کنند که گفت و گوی بین آنها جز بگو مگو و بحث و جدل نیست. هرگز به او به خاطر یک بار دیر آمدن برچسب های ناروا نزنید، زیرا ممکن است او را به این نتیجه برساند که با خود بگوید:" به هر حال پدر و مادرم که به من اعتماد ندارند و هر جور دلشان بخواهد فکر می کنند، پس چرا به این اعمال دست نزنم؟ "

 تحسین نکات مثبت، به نوجوانان حس اعتماد به نفس می بخشد و سرزنش و تحقیر و گوشزد مکرر نقطه ضعف هایش، حس خلاقیت را از او سلب می کند و به او احساس ضعیفی و بی ارزشی می دهد.

 سختگیری های افراطی ، نوجوان را وادار به پنهان کاری خواهد کرد، پس سعی کنید بیش از حد او را محدود نسازید. اگر به آهنگ خاصی علاقه دارد، شما نیز در ظاهر امر چنین وانمود کنید که آن آهنگ را دوست دارید. زیرا عدم درک نیازهای روحی – عاطفی او، فرزند نوجوانتان را به جاذبه های خارج از منزل خواهد کشاند.

 با او به احترام صحبت کنید

 مطمئن باشید در مقابل رفتار محترمانه شما با فرزند نوجوانتان، او نیز در برخورد با شما همین شیوه را برمی گزیند، البته نه در طی یک روز و یک هفته. همیشه به او احترام بگذارید تا او نیز چنین کند. از سرکوفت زدن و سرزنش نوجوان به ویژه در حضور دوستان و آشنایان بپرهیزید و به جای آن، عشق و علاقه خود را نسبت به او بر زبان آورید.

 اغلب پدرها با بزرگ شدن دخترانشان، از آنها فاصله می گیرند و قبول این مطلب که ممکن است دخترشان هنوز هم بخواهد مانند گذشته با آنها شوخی و بازی کند، دشوار است. مادرها هم در برابر فرزندان پسر بالغ خود همین شیوه را انتخاب می کنند. اما فراموش نکنید که دخترها هنوز هم فرزند پدرشان و پسرشان فرزند مادرشان هستند.
این شیوه رفتاری نوجوان را دچار نگرانی می کند و ممکن است نزد خود بیندیشید که دیگر مورد توجه پدر و مادر خود نیست
طبقه بندی: مسائل خانواده و زناشویی،
برچسب ها: ایران مارکت سنتر - ایران مارکت - مارکت سنتر - پورتال فروشگاهی - خرید اینترنتی - فروشگاه - فروشگاه اینترنتی - ایران مارکت سنتر - فروشگاه آنلاین - ایران مارکت سنتر - کسب در آمد اینترنتی - کسب در آمد وبمسترها - تبادل لینک - تبادل بنر - ایران مارکت سنتر - iran marcket center - خرید پستی - خرید اینترنتی با مشارکت شرکت پست - iran marcket center.com - قرعه کشی - قرعه کشی ایران مارکت - قرعه کشی ایران مارکت سنتر iranmc.org - iranmc - iran.bz - ایران مارکت سنتر - خرید اینترنتی سی دی - خرید اینترنتی نرم افزار - زبان - آموزش زبان - لوازم آرایش - لوازم بهداشتی - لوازم آرایشی و بهداشتی - لوازم لاغری - لاغری - خرید کتاب الکترونیک - کتاب الکترونیک - مستند راز ۲ - راز ۲ - مستند - the secret 2 - secret - secret2 - کسب در آمد وب مستر ها - ایران مارکت سنتر - جادوگر موبایل 2009 - افزار گوشی Nokia N95 - تبادل لینک - تبادل بنر - تبادل لینک و بنر - لینک - بنر - تبادل لینک با تمامی سایتها - www.papionshop.com - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش HTML - آموزش لاغری - لاغری در 10 دقیقه - پولدار ترین افراد جهان - نرم افزار تقویت امواج مغز - آموزش كمك درسی اول دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی اول راهنمایی | تمام دروس - آموزش كمك درسی دوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی سوم دبستان | تمام دروس - آموزش كمك درسی چهارم دبستان | تمام دروس - فال - فال روزانه - خبر - خبر روز - خبر داغ - دانلود - دانلود نرم افزار - نرم افزار،

تعداد کل صفحات : 37 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

  • paper | تک تاز بلاگ | قیمت دلار
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو